Match a pair of shoes

Na 10. Mustache Wrasaw było tak tłoczno i ciasno, że czułam się niemal jak na tokijskim dworcu głównym – Tokio Eki. Powiem szczerze, że moje zakupy okazały się o wiele skromniejsze, niż się spodziewałam. Może dlatego, że sporo ciekawych wystawców wybrało konkurencyjną imprezę – Hush Warsaw, może dlatego, że odechciewało się przepychać przez tłum ludzi. Tak czy inaczej nie kupiłam w sumie nic z ubrań, za to trochę dodatków i gadżetów. Postanowiłam, że napiszę o każdym oddzielnie z odwołaniem to danej marki/projektanta. Dzisiaj o pierwszym – Match a pair of shoes. Memory Game.

At the 10th Mustache Wrasaw it was so busy and crowded that it felt almost like Tokyo’s main railway station – Tokyo Eki. I must admit that my purchases were much more modest than expected. Maybe that’s because a lot of interesting exhibitors have chosen a competitive event – Hush Warsaw or maybe because I was sick and tired of pushing through the crowd of people. Anyway, I didn’t buy any clothes, but some accesories and gadgets. I decided that I will write about each separately with reference to the particular brand/designer. Today at first – Match a pair of shoes. Memory Game.

Każda z nas kojarzy grę „memory”: mamy kilkanaście par obrazków odwróconych spodem do góry, możemy odwracać jednocześnie tylko dwa obrazki – jeśli uda nam się odsłonić parę, to odkładamy ją na bok, jeśli odsłonimy dwa nie do pary, to oba odkładamy je z powrotem na początkowe miejsce. Gra polega na jak najszybszym sparowaniu wszystkich obrazków.
Moja gra – jeśli chodzi o zasady, to niczym się nie różni. Natomiast bajerem jest, że obrazki przedstawiają przeróżne butki – modele sławne i mniej sławne, od znanych (Blahnik, Ferragamo) i mniej znanych projektantów, starsze i nowsze (najstarsze pochodzą z 1925 roku). Natomiast wszystkie przedstawione na zdjęciach buty pochodzą z kolekcji nowojorskiego The Metropolitan Museum of Art* (określanego często jako „Met”). W sumie gra obejmuje 25 przeróżnych modeli.

Each of us know the „memory” game: we have several pairs of images inverted upside down, we can reverse only two images at the same time – if we can reveal the pair, it is put off to the side, if we don’t reveal two maching ones we put them back to the initial position. The game involves pairing as soon as possible all images.
My game – when it comes to the rules, it is no different. But it is very cool because the pictures show various bootie – models famous and less famous, from the very well known (Blahnik, Ferragamo) and a less well-known designers, older and newer (dating back from 1925). However, all of the images are showing shoes that come from the collection of New York The Metropolitan Museum of Art* (often referred to as the „Met”). In total, the game includes 25 various models.

Shoes Memory Game 02
Dasje do Brasil: platformy, ok. 1973 r. /
Dasaje do Brasil: pltform shoes, ca. 1973

Uwielbiam i buty, i samo to muzeum, a gra wydaje mi się fantastycznym gadżetem dla takiej maniaczki butów jak ja. Po pierwsze można poćwiczyć pamięć i spostrzegawczość (jak w przypadku każdej memory game), po drugie dowiedzieć się więcej o butach i zapoznać się z kolejnymi fantastycznymi wzorami. Każda para jest opisana 0 etykieta obejmuje opis modelu (plus nazwę modelu, jeśli ją nadano), surowce z których buty wykonano, nazwisko i narodowość projektanta, rok produkcji, nazwisko osoby lub nazwę instytucji, która przekazała buty Met i datę przekazania. Pudełko jest nieco większe, niż wymagałaby tego objętość samych kart, ale zostało zrobione tak, aby zachowało proporcje standardowego pudełka na buty, a w środku jest różowe.
Postanowiłam pokazać Wam co jakiś czas najfajniejsze butki, które pojawiły się w tej grze. Nauczmy się wszystkie o historii mody butów czegoś więcej. Na pierwszy ogień pójdą biało-rude brazylijskie platformy z 1973 roku…

I love the shoes, and this particular museum and the game seems to me to be a fantastic gadget for such shoes maniac like me. First of all, you can workout your memory and perception (as in the case of any memory game) and secondly to learn more about the shoes and fantastic designs. Each pair is described by label including a description of the model (plus the name of the model, if it has been given) , the raw materials from which the shoes are made, the name and nationality of the designer, year of manufacturing, the name of the person or institution that donated shoes to Met and donation date. The box is slightly larger than the volume of cards would require but was done so that kept the proportions of a standard shoe box and inside it is pink!
I decided to show you the coolest booties which appeared in this game from time to time. Let us all learn more about the history of shoes fashion. The first one will go white and ginger red Brazilian platforms of 1973…

Shoes Memory Game 01
Match a pair of shoes. Memory Game
Shoes Memory Game 03
Platform shoes
Dasaje do Brasil, Brazilian, manufacturer
Synthetic, ca. 1973
Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of The Brooklyn Museum, 2009; Gift of Marc Isaacson, 1992

Kilka słów o projekcie (źródło: Met) / Few words about the project (Met)

The historicizing „hippie” or bohemian look of the late 1960s spurred the revival of the platform sole, which had enjoyed wide success in the 1940s. Designers were soon making frankly modern versions of the platform shoe, with exaggerated bulgy toes, flaring heels, and curvaceous soles. Colorful piecing and patchwork was frequently used to add a fresh, graphic quality to the upper. The style seems to have been particularly favored in Latin America, and many of the best examples come from makers in that region. In this example of the extreme platform style, the visual impact is intensified by a blod colorscheme and by treating the upper and sole as a continuous unit.

Historyzujący „hipisowski” lub artystyczny look końca 1960 doprowadził do odrodzenia podeszwy na platformie, która święciła duży sukces latach czterdziestych. Projektanci wkrótce wypuszczali unowocześnione wersje butów na platformach, z przesadnie wyeksponowaną, pękatym czubkiem, szerokimi obcasami, zaokrąglonymi podeszwami. Często stosowano kolorowe patchworki w celu nadania butom świeżej, graficznej jakości. Styl wydawał się być szczególnie popularny w Ameryce Łacińskiej, a wiele z najlepszych wzorów butów powstało właśnie u wytwórców z tamtego regionu. W przypadku zaprezentowanych butów Dasaje do Brasil zastosowano tzw. styl „ekstremalnej platformy” („extreme platform style”), a efekt wizualny potęguje dobór kolorów oraz ukazanie cholerki i platformy jako jeden element.

Uwielbiam platformy. Miałam kiedyś podobne, czarno-białe. Te nosiłabym z przyjemnością do jeansów i do strojów w klimacie hippie lub boho. A Wam się podobają? Chcecie zobaczyć więcej?

I love the platform shoes. I once had similar, black and white. These I would be happy to wear with jeans and hippie or boho style clothes. Do you like them? Wanna see more?

Shoes Memory Game 04

———
*Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku jest jednym z największych i najlepszych muzeów sztuki. Jego światowej sławy kolekcja obuwia w Costume Institute zawiera ponad 5000 eksponatów, począwszy od skórzanych butów z XIV w. do współczesnych, niemal dział sztuki, od międzynarodowym projektantów.

*New York’s Metropolitan Museum of Art is one of the world’s largest and finest art museums. Its world-renowned shoe collection within the Costume Institute contains over 5,000 examples ranging through history from fourteenth-century leathers to towering contemporary sculptures by internationally celebrated designers.

5 odpowiedzi do “Match a pair of shoes”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uwaga. Uprzedzam z góry, że wszystkie komentarze zawierające treści obraźliwe, reklamy, spam, trolling i hejty, będą usuwane.