Marimekko. Fińska duma. Finnish pride.

Będąc w Finlandii, nawet na lotnisku (tak jak ja – w drodze do i z Japonii), nie da się ich nie zauważyć. Na plakatach. Na stoiskach. Na półkach. Na ubraniach, na torbach, na parasolkach. Nawet na samolocie… Kwiaty.
Najczęściej czerwone (ale niekoniecznie). Trochę jak maki malowane farbami plakatowymi przez pięciolatka. Albo jakiegoś zakręconego hipisa. Kojarzą ze wzornictwem Ikea (mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa o to porównanie). To najsłynniejszy, już kultowy niemal wzór, wizytówka Marimekko! Dumy Finów!

While in Finland, even at the airport (just like me – on my way to/from Japan), it is impossible not to notice them. On the posters. On the stands. On the shelves. The clothes, the bags, the umbrellas. Even on the plane… Flowers.
Mostly red (but not necessarily). Kind of like poppies painted by a five-year-old child. Or some freaky hippie. Reminds the designs by Ikea (I hope no one is angry at the comparison). It is the most famous, now almost cult pattern by Marimekko! The Finnish pride!